Vingespenn

31–48 mm.

Kjennetegn

Hodet er gult, halskragen mørk og fremre del av brystet har en stor gul flekk på hver side. Bakkroppen har brede gule bånd og et blåsvart belte på midten. Hannens antenner er dobbelt kamtannet. Arten ligner på gulkrageglassvinge, men skilles fra denne på fargetegningene på hode, hals og bryst.

Totalutbredelse

Europa og østover til det vestlige Sibir. Innført til de østlige delene av Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Lokalt temmelig vanlig i den sydlige delen av Sør-Norge til Sogn og Fjordane og Mjøstraktene. Etter 2015 også flere funn langs Trondheimsfjorden.

Unge stadier

Larven lever i nedre del av stammen av osp, ulike poppelarter (Populus) og seljearter (Salix). Den lager tunneler mellom barken og veden og kan også gå ned i røttene. Larven overvintrer 2-3 ganger, og før siste overvintring spinner den en tett kokong, vanligvis på solsiden av stammen, der den forpupper seg neste vår.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I åpen skog og skogbryn med osp, samt poppelalléer.