Vingespenn

13–21 mm.

Kjennetegn

Antennene er svarte med en gul stripe på undersiden. Brystet er svart. Bakkroppen er svart med tre smale gule tverrbånd. Undersiden av bakkroppen har en stor gul flekk som skiller arten fra lignende arter. Skjelldusken på enden er svart med noen gule skjell innblandet. Ytre del av framvingen er mørkebrun. Beina er brunsvarte på indre del, brungule på ytre del. Arten kan hovedsakelig forveksles med ripsglassvinge, men denne har to langsgående gule linjer på brystet samt gulbrune striper mellom ribbene på ytre del av framvingen.

Totalutbredelse

Sentral-Europa, Sør-Sverige og Danmark. Dessuten i Sibir, Transbaikal og Amur.

Utbredelse i Norge

Påvist i Karasjok i Finnmark i 2019.

Unge stadier

Larven lever i tynne kvister av krypvier og ørevier og borer en gang langs midten av kvisten. Utviklingen er toårig, og det andre året påvirker larven kvisten til å danne en ertestor utbulning. Larven lager så en åpning i denne, som sagmugg dyttes ut gjennom. Larven forpupper seg i kvisten uten først å spinne en kokong.

Flyvetid

Juli.

Økologi

Nær kysten der næringsplantene vokser, fuktenger, myrdrag og sandete steder.