Vingespenn

13–19 mm.

Kjennetegn

Antenner svarte. Hode svart med rustfarget nakke. Brystet brunsvart med tre langsgående grågule striper. Bakkroppen brunsvart med tre hvite tverrstriper. Beina mørke med lange hvite hår. Vingene med kraftig svart mønster innblanding av gule skjell. Ytre del av framvingen brunsvart med korte grågule streker.

Totalutbredelse

Europa, bortsett fra de nordligste delene. Kjent fra Sør-Sverige og Danmark.

Utbredelse i Norge

Ikke påvist i Norge.

Unge stadier

Larven lever i rota av fjærekoll.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

På havstrand med næringsplanten.