Vingespenn

25–31 mm.

Kjennetegn

Antennene er svarte med et gulhvitt bånd i ytre del, hos hannen også med fine hår. Kroppen er blåsvart. Brystet har to langsgående gule linjer, og bakkroppen har et smalt gult tverrbånd.

Totalutbredelse

Europa med unntak av de sørligste delene. Videre østover til Kamtsjatka i Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Funnet spredt nord til Tysfjord i Nordland. Arten er lett å overse, og er sannsynligvis vanligere enn antallet registrerte funn skulle tilsi.

Unge stadier

Larven lever i nedre deler av stammen av unge ore- (Alnus) eller bjørketrær (Betula). Utviklingen tar 2-3 år, og larven forpupper seg uten kokong i larvegangen.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

Ved skog- og myrkanter, på elvebredder og åpne områder med grupper av ore- eller bjørketrær.