Vingespenn

19–26 mm.

Kjennetegn

Antennene, hodet og brystet er svarte. Bakkroppen er svart med to gule tverrstriper. Skjelldusken på enden er svart på fremre del og gulaktig bakerst. Vingene har rent svarte kanttegninger. Arten kan hovedsakelig forveksles med bjørkeglassvinge, som også har to lyse striper på bakkroppen og relativt lys skjelldusk. Den skilles fra denne ved sin mindre størrelse, ved at antennene er rent svarte, og ved at den gjennomsiktige diskflekken i ytre del av framvingen er betydelig mindre.

Totalutbredelse

Sentrale og sørlige deler av Europa utenom de sørligste og vestligste delene. Sør-england. Dessuten i Sør-Ural, Volga-området og Kasakhstan. I Norden funnet i Sør-Sverige og Sør-Norge.

Utbredelse i Norge

Første gang funnet i Norge i 2012 på Mølen i Vestfold. Arten er siden funnet ved Moss i Østfold og gjenfunnet på Mølen.

Unge stadier

Larven lever i greiner og stammer av korsved og filtkorsved. I litteraturen nevnes filtkorsved som hovedvertsplante, men nyere studier i Sverige har vist at arten der lever på korsved. Utviklingen er toårig, og larven lever det første året mellom barken og veden, det andre året inne i margen. Om høsten det andre året lager larven en utflygningsåpning som dekkes av et 7 mm stort barklokk. Overvintringen skjer som larve, og larven forpupper seg inne i gangen påfølgende vår og klekker noen uker senere.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

Åpen løv- og blandingsskog og åpen mark med busker.