Vingespenn

14–23 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner med fine hår. Brystet er svart. Bakkroppen er svart med et bredt rødt tverrbånd. Hos hannen er segment 4-6 hvite på buksiden. Vingene er gjennomsiktige med svarte tegninger. Arten skilles fra de to øvrige norske glassvingene med rødt bånd på bakkroppen, rødkantglassvinge og rødflekkglassvinge, ved at forvingen mangler rød skjellbekledning både på ytre del og ved basis.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Kun kjent fra noen få lokaliteter i Østfold og Akershus, men innsamling ved hjelp av feromoner har vist at arten er temmelig vanlig enkelte steder i dette området.

Unge stadier

Larven lever under barken av epletrær (Malus), rogn og andre trær og busker i rosefamilien. Den overvintrer to ganger og forpupper seg i mai-juni i en løs kokong under barken.

Flyvetid

Juni - juli.

Økologi

I hager med frukttrær samt solrike skogbryn.