Fjellglassvinge er en liten glassvinge med svart kropp med svake, gule tverrbånd. Arten finnes spredt i fjellregionen i Sør-Norge samt i Troms og Finnmark. Larven lever i stammen og roten til myrvier og trolig også andre Salix-arter.

Vingespenn

14–24 mm.

Kjennetegn

Fjellglassvinge er en liten glassvinge. Brystet og bakkroppen er svarte. Bakkroppen har et smalt gult tverrbånd på segment 4, og på nyklekte eksemplarer kan man i tillegg se ytterligere to meget smale, gule bånd. Framvingen har svarte tegninger samt mer eller mindre utbredt rødoransje farge som vanligvis også omfatter ytre del av vingen. Hannens antenner har fine hår.

Forvekslingsarter

Fjellglassvinge ligner flere andre arter i slekten Synanthedon. Arten ligner særlig på svartkroppglassvinge, og de to artene deler også utbredelse og økologi. Svartkroppglassvinge mangler imidlertid lyse bånd på bakkroppen, har mindre rødt på framvingene og mangler helt rødt i ytre del av vingen.

Totalutbredelse

Arten finnes i Fennoskandia, i Alpene og trolig i det nordlige Russland og Mongolia.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt i fjellregionen fra indre deler av Agder og nordover til Dovre. I tillegg er arten funnet i Karasjok i Troms og Finnmark. Sannsynligvis forekommer arten i høyereliggende områder over det meste av landet.

Unge stadier

Larven lever i stammen og roten av myrvier Salix glauca og trolig også andre Salix-arter. Larveutviklingen tar to eller tre år. Larven forpupper seg uten kokong i et kammer under et tynt barklag noen få centimeter over bakkenivå.

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

Arten finnes i solrike fjellsider og på fjellenger med små bekker. Den finnes også ved myrer i øvre del av barskogsonen.