Vingespenn

20–38 mm.

Kjennetegn

Hannens antenner er dobbelt kamtannet. Hode og bryst hovedsakelig svarte, men brystet har en gul flekk ved vingeroten og enkelte mer eller mindre utviklede gule flekker lengst bak. Bakkroppen svart med gule bånd på segment 2, 4, 6 og 7. Framvingene mørkebrune bortsett fra på den innerste delen, som er gjennomsiktig.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Sibir, det nordlige India, samt Kina og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokal og sjelden på Østlandet og Sørlandet, men det er sannsynlig at arten er vanligere enn antallet funn tyder på.

Unge stadier

Larven lever vanligvis i osp, men også i poppelarter (Populus), eller i vier/selje-arter (Salix). Utviklingen kan følge to ulike forløp: 1. De nyklekte larvene lever i et spinn på kvister av vertstreet, og den første overvintringen skjer inne i galler som er lagd av liten ospebukk. Deretter borer larven en tunnel, og det dannes en avlang galle. Neste overvintring skjer i denne gallen, og forpupningen finner sted i denne neste vår. 2. De nyklekte larvene borer seg inn i røtter eller inn i barken nær bakken. Etter første overvintring lager de ganger mellom barken og veden eller inne i selve veden. Forpupningen finner sted etter annen overvintring i et tynt hylster under barken.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

I skogbryn med osp, poppelalléer.