Vingespenn

38-43 mm.

Kjennetegn

Skilles best fra bjørkekveldfly på genitaliene. Hannens valver kan ses med en sterk lupe etter avpensling av bakkroppsspissen.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika, mot øst til Øst-Sibir.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig i Sør-Norge nord til Bergen på Vestlandet, og til Lillehammer på Østlandet.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær og busker.

Flyvetid

Ultimo mai - primo august.

Økologi

På ulike biotoper der det vokser løvtrær og busker.