Vingespenn

16-20 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus, mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Funnet i Eidskog i Hedmark 1974 og Kristiansand i Vest-Agder i 2007.

Unge stadier

Livssyklusen er utilstrekkelig kjent i Norden, men larven kan sannsynligvis finnes på mange ulike vertsplanter.

Flyvetid

Juli - primo august.

Økologi

Ved kysten på tørre sandete steder og på lyngheier, inne i landet på myr.