Vingespenn

16-21 mm.

Kjennetegn

Ligner eikeduskfly, men flyr tidligere.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig på egnede steder på Østlandet nord til Oslo og på Sørlandet vest til Kvinesdal.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus) og bøk, av og til på andre løvtrær.

Flyvetid

Mai - primo juni.

Økologi

I løv- og blandingsskog.