Vingespenn

23-26 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, Midtøsten, mot øst til Kina, Korea og Japan. I Nord- og Mellom-Europa er arten en immigrant.

Utbredelse i Norge

Siden 1998 funnet flere ganger på sørlige Østlandet og langs Sørlandskysten.

Unge stadier

Larven lever på Populus-arter (osp og poppel), og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Medio september - primo oktober.

Økologi

Ingen spesiell biotop hos oss.