Vingespenn

Hann 31-37 mm., hunn 34-41 mm.

Totalutbredelse

Europa og mot øst til Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig på Østlandet nord til det sørlige Hedmark, på Sørlandet, og på Vestlandet nord til Sognefjorden.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus), bøk, bjørk (Betula), or (Alnus), hassel og osp.

Flyvetid

Ultimo mai - medio juli.

Økologi

I løv- og blandingsskog, skogbryn og hager.