Vingespenn

23-28 mm.

Kjennetegn

Friske eksemplarer har et tydelig grønnskjær. Ytre og indre tverrlinje tydelig doble. Midtfeltet er bredest ved framkanten.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Nord-Afrika, mot øst til Bajkal i Sibir. Overalt en sjeldenhet. Ser ut til å være utdødd i Sverige.

Utbredelse i Norge

Det foreligger gamle enkeltfunn fra Tvedestrand i Aust-Agder og fra Oslo. Arten har i seinere år blitt tatt i flere eksemplarer på Hvaler i Østfold.

Unge stadier

Larven lever på selje.

Flyvetid

August - september og ultimo april - primo juni. Overvintrer som imago.

Økologi

På åpne områder med kratt av ulike Salix-arter på sandjord.