Vingespenn

18-22 mm.

Kjennetegn

Ligner vårduskfly, men flyr seinere på sommeren.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig ved Oslofjorden og på Sørlandet vest til Søgne.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo juni - primo august.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.