Vingespenn

18-22 mm.

Totalutbredelse

Nord-Europa og østover til russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Sør-Varanger i Finnmark. Funnet på én lokalitet i Trøgstad i Østfold. Arten forekommer sannsynligvis også i Hedmark.

Unge stadier

Larven lever på hvitlyng, krekling og molte. Kan muligens også leve på tyttebær og blokkebær.

Flyvetid

Ultimo juni - juli.

Økologi

På næringsfattig, svært våt myr.