Vingespenn

Hann 50-67 mm., hunn 59-73 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Irak, mot øst til Sajan-fjellene i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Rana i Nordland.

Unge stadier

Larven lever på Populus-arter (osp og poppel), og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Mai - juni. Lengst i sør av og til inn i juli.

Økologi

På alle biotoper der vertsplantene finnes.