Vingespenn

Hann 39-48 mm., hunn 44-54 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus, mot øst til Kina og russisk Fjerne Østen.

Utbredelse i Norge

Vanlig sør for Dovre. Lenger nord funnet enkeltvis ved Trondheimsfjorden.

Unge stadier

Larven lever på Populus-arter (osp og poppel), og Salix-arter (selje, vier, pil).

Flyvetid

Medio mai - primo august i to overlappende generasjoner.

Økologi

Der vertsplantene vokser.