Vingespenn

28-35 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Kina, Korea og Japan. Også i Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Utbredt nord til den sørlige delen av Nordland. Opptrer mest fåtallig.

Unge stadier

Larven lever først og fremst på osp og Salix-arter (selje, vier, pil). Av og til på andre løvtrær.

Flyvetid

Ultimo mai - juni.

Økologi

I skogbryn og åpen skog med løvtrær og kratt.