Vingespenn

Hann 38-43 mm., hunn 41-48 mm.

Totalutbredelse

Nord- og Mellom-Europa, mot øst til Bajkal og Jakutia i Sibir.

Utbredelse i Norge

Vanlig til Saltdalen i det sørlige Nordland.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula).

Flyvetid

Medio mai - primo juni. I Nordland juni - primo juli.

Økologi

I bjørkeskog og blandingsskog med bjørk.