Vingespenn

Hann 48-59 mm., hunn 56-70 mm.

Totalutbredelse

To atskilte utbredelsesområder: Et i vest som består av Europa, Lilleasia og Iran, og et østlig som omfatter store deler av Kina, Korea, russisk Fjerne Østen og Japan.

Utbredelse i Norge

Lokalt ikke sjelden fra Oslofjorden og nedre Romerike i øst til Kvinesdal i Vest-Agder i vest.

Unge stadier

Larven lever på ulike løvtrær, men særlig på bjørk (Betula), eik (Quercus), bøk og lind.

Flyvetid

Juni - medio juli.

Økologi

I løv- og blandingsskog, særlig edelløvskog.