Vingespenn

Hann 33-38 mm., hunn 36-40 mm.

Totalutbredelse

Europa og Kaukasus.

Utbredelse i Norge

Lokalt vanlig rundt Oslofjorden og langs Sørlandskysten vest til Kristiansand.

Unge stadier

Larven lever på spisslønn.

Flyvetid

Oktober - primo november.

Økologi

I skogbryn av løv- og blandingsskog med spisslønn, i hager og parker.