Vingespenn

Hann 50-57 mm., hunn 58-69 mm.

Totalutbredelse

Europa, Lilleasia, Kaukasus og Nord-Afrika.

Utbredelse i Norge

Temmelig vanlig langs kysten fra Oslo-området til Bergen.

Unge stadier

Larven lever på eik (Quercus).

Flyvetid

Mai - medio juni.

Økologi

I eikeskog og blandingsskog med eik.