Vingespenn

33-45 mm.

Totalutbredelse

Europa og Lilleasia, mot øst til Kina, Korea og Japan.

Utbredelse i Norge

Vanlig nord til Lofoten.

Unge stadier

Larven lever på bjørk (Betula) og Salix-arter (selje, vier, pil), men også andre løvtrær som osp or (Alnus), hassel, bøk og eik (Quercus).

Flyvetid

Ultimo mai - primo august i to overlappende generasjoner. I nord én generasjon i ultimo juni - primo august.

Økologi

Sommerfuglen kan finnes nesten overalt, og går opp i bjørkebeltet.