En fåtallig men utbredt art som parasitterer på Andrena tarsata. Finnes ofte i lysninger og skogkanter. Funn fra det meste av Sør-Norge inkludert Trøndelag. Vanskelig å skille fra Nomada  roberjeotiana