Sølvvepsebie er kun kjent fra Søndre Sandøy på Hvaler der den ble oppdaget i 2014. Arten er gjøkparasitt på sølvsandbie Andrena argentata som er knyttet til sandområder med røsslyng. Begge artene er aktive fra slutten av juli og i august.

Forvekslingsarter

Nomada baccata er av utseende svært lik sandvepsebie Nomada alboguttata med sine lange sporer på bakleggene. Sistnevnte flyr imidlertid tidligere på året og er knyttet til en annen vert.