En fåtallig art som parasitterer på Andrena wilkella. Er funnet spredt på Østlandet, gjerne i sandområder, der verten er vanlig. Besøker også gjerne kløverplanter.