En relativt vanlig art som kun er funnet på Østlandet. Arten lever parasittisk på silkebier (Colletes davesianus og C. similis), og er ikke uvanlig der disse finnes.