En karakteristisk gul og svart art med separate flekker på scutellum. Parasitterer på de to Melitta-artene. Mest vanlig der Melitta leporina har store bestand. Noen funn fra Østlandet.