En meget sjelden art som kun er funnet på en lokalitet i Norge. Arten er meget nærstående til Nomada fulvicornis, men flyr senere på sommeren og parasitterer på sentflygende Andrena nigrospina.