Hagejordbie er en vanlig art som finnes i ulike engtyper, tettbygde strøk og skogkanter i lavlandet til Trøndelag, men trolig også lenger nord. Den besøker ulike blomster. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn flyr i juli og august. Hannen har karakteristiske svært lange antenner og langt ansikt.

Vimeo video: Lasioglossum fratellum

Hagejordbie Lasioglossum fratellum, hann fra Ringve, Trondheim, 12. juli 2013.