En vanlig art som finnes i ulike engtyper, tettbygde strøk og skogkanter i lavlandet til Trøndelag, men trolig også lenger nord. Besøker ulike blomster. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn i juli-august. Hannen har karakteristiske svært lange antenner og langt ansikt.