Hagejordbie.

Hagejordbie er en vanlig art som finnes i ulike engtyper, tettbygde strøk og skogkanter i lavlandet til Trøndelag, men trolig også lenger nord. Den besøker ulike blomster. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn flyr i juli og august. Hannen har karakteristiske svært lange antenner og langt ansikt.

Hagejordbie Lasioglossum fratellum (Pérez, 1903)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.