En relativt vanlig art på Østlandet som gjerne forekommer i tørrbakker og på ulike sandområder. Hunnene overvintrer og kommer tilbake i mai. Begge kjønn i juli-august. Hannen har karakteristiske svært lange antenner og bredt ansikt.