Krattjordbie er en relativt vanlig art på Østlandet. Den forekommer gjerne i tørrbakker og på ulike sandområder. Hunnene overvintrer og er i aktivitet igjen i mai. Begge kjønn flyr i juli og ut i august. Hannen har karakteristiske svært lange antenner og et bredt ansikt.