Aldisa zetlandica er en art som er funnet langs hele norskekysten, men som ikke er funnet ofte.

Kjennetegn

Aldisa zetlandica kan bli opptil 35 mm lang. Den har en avlang og oval kroppsform med høye sider, der kappa dekker hele kroppen. Kappa er besatt med store, myke, avrundede og koniske kappetuberkler av ulik størrelse. Kappetuberklene har tydelige kalkspikler, der kalkspiklene også er tydelig i selve kappestrukturen.

Øverst på kappa over hodet sitter rinoforene, som er lange og kraftige med en avskåret spiss i tuppen. De er lamellate med 7 til 14 skråstilte lameller som dekker nesten hele rinoforen. Rinoforene kan fullstendig trekkes inn i egne lommer i kappa. Kanten på rinoforlommene er besatt med tuberkler. Bakerst på kappa over halen sitter gjellebusken som omkranser den anale papillen. Gjellebusken har 6 til 8 bipinnate gjeller, det vil si fjærformede gjeller med noen forgreininger. Gjellebusken er retraktil (den kan trekkes inn) i en egen lomme, der kanten på gjellebusklommen er besatt med tuberkler.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit (men grå og brunaktige individer er også beskrevet), med snøhvite tuberkler, der rinoforene og gjellebusken er gulhvite. Ryggsiden kan være bestrødd med små hvite prikker.

Arten er ganske høyreist, eller hvelvet, i kroppsform. Karakteristisk er også tydelige tuberkler på kanten av rinoforlommene, som ses tydelig her.

Utbredelse

Arten er funnet fra Asorene til Den engelske kanal i Frankrike, de Britiske øyer, Færøyene, Island til Skagerrak, og den svenske vestkysten. Langs norskekysten er den funnet fra Lindesnes og nord til Finnmark.

Levesett

Det finnes ingen opplysninger om artens biologi, men den er funnet blant svamper i familien Axinellidae, og på dypt vann ved dypvannskorallrev. Den er funnet fra den sublittorale sonen og ned til 1900 meters dyp.

Det mangler informasjon om hvordan eggmassen til denne sjeldne og uvanlige arten ser ut og når på året den reproduserer. Andre arter i samme slekt legger et bredt eggbånd i en stående sirkel eller spiral med en diameter på ca. 1–2 cm.

Det er antatt at Aldisa zetlandica spiser svamp. Her kryper et individ mot en svamp.

Forvekslingsarter

Aldisa zetlandica har blitt forvekslet med Cadlina laevis. Vi kan skille artene fra hverandre på kappetuberklene, der A. zetlandica har store og runde tuberkler mens C. laevis har små og uanselige tuberkler. I tillegg har C. laevis tydelige gule syrekjertler langs kanten på kappa.

Etymologi

Slektsnavnet Aldisa henviser til Aldis Ljotsdotter som er et navn Rudolph Bergh i 1879 hentet fra den islandske Laksdølasagaen.

Artsnavnet zetlandica er det latiniserte navnet på Shetland, der arten for første gang ble funnet og beskrevet.

Kilder

Alder J og Hancock A (1854). Notice of some new species of British Nudibranchiata. Annals and Magazine of Natural History 2(14): 102–105.

Evertsen J (2014). Aldisa zetlandica – en av våre mest kjente ukjente arter. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2014/03/14/aldisa-zetlandica-en-av-vare-mest-kjente-ukjente-arter/ Hentet 6. mai 2022.

Friele H og Hansen A (1876). Bidrag til Kundskaben om de norske Nudibranchier. Forhandlinger i Videnskabs-Selskabet i Christiania, 1875: 69–80.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Aldisa zetlandica (Alder & Hancock, 1854). www.artsdatabanken.no/Pages/329217. Nedlastet <dag/måned/år>.