Gullhumle.

Gullhumle Bombus schrencki er ei vakker humle med gullaktig ensfarget behåring på mellomkroppen og fremre del av bakkroppen. Bakkroppen fremtrer ellers lyst tverrstripete og den kan slik sett minne mest om bakkehumle. Arten ble i Norden funnet for første gang  i Finland i 2000, og det er ikke usannsynlig at den etterhvert kan dukke opp også i Norge.

Gullhumle Bombus schrencki Morawitz, 1881
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.