Hagegjøkhumle.

Hagegjøkhumle Bombus barbutellus er sosialparasitt på hagehumle. Den er ikke funnet i Norge, men kan muligens forventes å finnes her. Arten ligner jordgjøkhumle, men har et mer tydelig og utbredt gult skutellbånd. Både hannen og hunnen er helt hvite bakerst på bakstussen. Sikker artsbestemmelse krever imidlertid genitalieundersøkelse.

Hagegjøkhumle Bombus barbutellus (Kirby, 1802)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.