Praktgjøkhumle.

Praktgjøkhumle Bombus vestalis er sosialparasitt på mørk jordhumle. Arten er foreløpig ikke funnet i Norge, men forventes å bli funnet i nær framtid som et resultat av ekspansjonen hos verten. Arten ligner jordgjøkhumle, men har som regel et tydelig gult og ofte delt bånd midt på bakkroppen i sterk kontrast til den hvite bakstussen.

Praktgjøkhumle Bombus vestalis (Geoffroy, 1785)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | Jan Ove Gjershaug | Arnstein Staverløkk | Roald Bengtson | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.