Tregjøkhumle.

Tregjøkhumle er en relativt vanlig art som tilhører gruppen av gjøkhumler med gult kragebånd og hvit bakstuss. Den er sosialparasitt på trehumle og følger stort sett vertens utbredelse. Arten er særlig vanskelig å skille fra markgjøkhumle. Tregjøkhumle ble oppdaget ny for vitenskapen i Norge.

Tregjøkhumle Bombus norvegicus (Sparre Schneider, 1918)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.