Bohuslania matsmichaeli har lange cerata på begge sider langs ryggen, der ryggen ellers er bar. Den er kun kjent fra miljø med redusert saltholdighet.

Kjennetegn

Arten blir opptil 10 mm lang. Kroppen er moderat bred. Hodet er bredt og avrundet, munntentaklene sitter ytterst mot kanten av hodet. Fothyrno mangler. Rinoforene er glatte, og noe lengre enn munntentaklene. Cerata starter bak rinoforene, de er relativt lange, tynne og fingerformede.

Kroppene er delvis gjennomsiktig, den er sandfarget med svake lysebrune toner. De indre organer er synlig gjennom kroppsveggen. Tarmkanalen er godt synlig inne i cerata og har gulaktige eller grønnaktige fargetoner. Kroppen og cerata har svært små brune prikker.

Utbredelse

Individene som lå til grunn for den opprinnelige beskrivelsen var samlet inn i midtre deler av Iddefjorden, på svensk side av grensen. Individer ble fotografert og samlet inn flere ganger mellom 2013 og 2015. I september 2022 ble flere individer funnet på to ulike lokaliteter på den norske siden av Iddefjorden. Arten er så langt funnet flere steder i midtre deler av Iddefjorden, noe som tyder på en større bestand over et større område. Arten er så langt kun kjent fra Iddefjorden.

Levesett

Arten er kun kjent fra miljø der det er redusert saltholdighet, som i den originale beskrivelsen er oppgitt med en saltholdighet på 15-18. Det betyr forhold med brakkvann. Den er funnet i områder med blandet bunn med steiner og mudder på dybder mellom 5 og 11 m. Arten spiser hydroider, men det er ikke observert direkte hvilke arter den spiser på. Eggene legges i lange perleformede tråder. Individer med egg og eggstrenger på substratet er observert i september-oktober.

Eggene legges som lange, perleformede tråder i løs spiral med omtrent to omdreininger. Individer med egg og eggstrenger på substratet er observert i september-oktober.

Forvekslingsarter

Bohuslania matsmichaeli kan forveksles med Cuthona nana, begge arter har lange cerata som sitter langs kanten på begge sider av ryggen, med ellers bar rygg. Cuthona nana har noen cerata plassert foran rinoforene, dette mangler hos B. matsmichaeli

Etymologi

Slekta Bohuslania ble opprettet gjennom beskrivelsen av arten B. matsmichaeli, det er ingen andre arter i slekta. Systematisk sier vi slekta er monotypisk, som betyr at den inneholder bare en art.

Artsnavnet matsmichaeli er gitt til ære for dykkerne og undervannsfotografene Mats Larsson og Michael Lundin som fant arten i Iddefjorden.

Kommentarer

Arten er nylig beskrevet, den er ganske liten og så langt kun kjent fra leveområder med brakkvann. Ut fra kunnskapen som finnes så langt er det grunn til å tro at artens utbredelse er begrenset, hvis den er strengt begrenset til brakkvann med saltholdighet lavere enn 18.

Kilder

Korshunova T, Lundin K, Malmberg K, Picton B, Martynov A (2018). First true brackish-water nudibranch mollusc provides new insights for phylogeny and biogeography and reveals paedomorphosis-driven evolution. PLoS ONE 13 (3): e0192177. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192177 

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Bohuslania matsmichaeli Korshunova, Lundin, Malmberg, Picton & Martynov, 2018. www.artsdatabanken.no/Pages/334970. Nedlastet <dag/måned/år>