Cuthonella abyssicola er en stor og kraftig oransjefarget art, som stort sett lever på dypt vann, men er funnet grunt ved Svalbard.

Kjennetegn

Cuthonella abyssicola er en kraftig og storvokst art som kan bli opptil 50 mm lang. Kroppen er bred og massiv, med bred fot og hale. Rinoforene er glatte til rynkete. Rinoforer og munntentakler er like lange. Ryggsiden har kontinuerlige rekker med cerata, i opptil 17 tverrstilte rader. Cerata er tykke, og langstrakte.

Kroppen har en gulhvit til guloransje farge. Den eneste ytre pigmenteringen forekommer som blasse hvite tupper på cerata, munntentakler og rinoforer.

Cuthonella abyssicola er en stor og kraftig nakensnegle. Den kan ikke forveksles med andre arter i våre farvann. 

Utbredelse

Arten har en nordlig utbredelse ved Færøyene, i Norskehavet, ved Svalbard og i Barentshavet.

Levesett

Denne arten spiser nesledyr, og er ved Svalbard observert å spise på lærkoraller. Den lever på bløtbunn med stein og grus. Dybdeutbredelsen er hovedsakelig på dypt vann fra 100 til 300 meters dyp. Ved Svalbard er den funnet på 15–20 meters dyp i områder med kaldt arktisk vann.

Det finnes ingen informasjon om artens reproduksjon, og det er ukjent hvordan eggmassen ser ut. Dr. Rudolph Bergh gjorde imidlertid en utførlig undersøkelse og beskrivelse av genitaliene da han beskrev arten i 1994.

Bildet viser et fiksert individ (A, B), og elektronmikroskopfoto av kjeven (C, D og E), samt to bilder av radula (F, G).

Forvekslingsarter

Arten har ingen forvekslingsarter i våre farvann. Med sin kraftige kropp, tykke cerata i stort antall, opptil 17 rekker, og markerte gul-oransje farge er den lett å kjenne igjen.

Etymologi

Slektsnavnet Cuthonella baserer seg på navnet Cuthona som Alder & Hancock hentet fra den gaeliske sagafortellingen «Poems of Ossian» fra 1850.

Artsnavnet abyssicola stammer fra gresk abyssos for dyp, og cola fra latin som betyr beboer. Navnet betyr altså en som bor i dypet.

Kilder

Bergh LSR (1884). Report on the Nudibranchiata collected by HMS Challenger during the years 1873-1876. Zoology. 10 (part 26): 1–154, pl. 1–14.

Korshunova T, Sanamyan NP, Sanamyan KE, Bakken T, Lundin K, Fletcher K og Martynov AV (2021). Biodiversity hotspot in cold waters: a review of the genus Cuthonella with descriptions of seven new species (Mollusca, Nudibranchia). Contributions to Zoology 90: 216–283. https://doi.org/10.1163/18759866-BJA10017

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Cuthonella abyssicola Bergh, 1884. www.artsdatabanken.no/Pages/329228. Nedlastet <dag/måned/år>.