I august 2020 ble Hancockia uncinata funnet for første gang i Norge. Arten ble oppdaget og fotografert av Erling Svensen utenfor Egersund.

Hancockia uncinata er en småvokst art som er helt rosa. Gjellene på ryggen er håndformet, noe som gjør at arten ikke kan forveksles med noen andre. Den lever blant alger der den spiser hydrozoer.

Kjennetegn

Arten har en langstrakt og smal kropp som kan bli opptil 14 mm lang. Over munnen sitter et munnslør som er tydelig todelt, der hver lobe har 3–4 fingerformede utvekster. Rinoforene har en utposning i tuppen, og har langsgående lameller. De sitter i høyreiste rinoforslirer med bølgete kant, som rinoforene kan trekkes ned i. Langs ryggen sitter 9 par gjeller som er formet som en hånd.

Kroppen er rosa, den kan også være lys grønn, med spredte hvite små flekker.

Arten kjennetegnes på de fingerformede utvekstene på munnsløret. Den forekommer også i en grønn variant. 

Utbredelse

Arten finnes ved de britiske øyer og sørover ved Frankrike, Spania og Portugal, og i Middelhavet. I august 2020 ble den funnet for første gang i Norge utenfor Egersund.

Levesett

Denne arten lever blant alger der den spiser hydrozoer. I Storbritannia er arten rapportert å spise hydrozoen Clytia haemispherica. På bildet som ble tatt da den ble funnet i Norge, sitter individet ved Obelia geniculata. Clytia og Obelia hører begge hjemme i familien Campanulariidae.

Eggene ligner de man finner hos Doto-artene; et flatt bånd som legges i et trekkspillmønster, men med en distinkt blå-hvit farge. 

Forvekslingsarter

Arten kan ved første øyekast ligne på arter i slekta Doto, som også har høyreiste rinoforer og kraftige ryggtentakler. Hos H. uncinata er ryggtentaklene formet som en hånd, en delvis lukket knyttneve, mens de hos Doto-artene er kongleformet. Hancockia uncinata har et tydelig munnslør som mangler hos Doto-artene.

Etymologi

Slektsnavnet Hancockia er oppkalt etter den britiske nakensneglforskeren Albany Hancock (1806–1873), som har beskrevet en rekke arter nakensnegler.

Artsnavnet uncinata stammer fra latin og betyr krokete. Det viser til de håndformede ryggtentaklene som kan minne om delvis lukkede knyttnever.

Kommentarer

Arten ble funnet for første gang i Norge i august 2020 av Erling Svensen. Det var et overraskende funn med tanke på artens sørlige utbredelse i Europa, og at den også i Storbritannia er uvanlig å finne.

Utsnitt av plansje tegnet av den britiske marinbiologen Sir Charles Elliot (1862-1931), publisert i 1912. Den viser arten Hancockia eudactylota som ble beskrevet av P. H. Gosse i 1877. Senere viste den seg å være samme art som Hancockia uncinata.

Kilder

Bakken T (2020). Ny nakensnegl i Skandinavia – et unikt funn. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2020/08/30/ny-nakensnegl-i-skandinavia-et-unikt-funn/ Lastet ned 6. mai 2022.

Eliot C (1912). A Note on the rare British Nudibranch Hancockia eudactylota Gosse. Proceedings of the Zoological Society of London 82: 770–771.

Gosse PH (1877). On Hancockia eudactylota, a genus and species of mollusks supposed to be new. Annals and Magazine of Natural History (4) 20: 316–319.

Picton B (1989) iNaturalist community. Observations of Hancockia uncinata from Ireland. Hentet fra https://www.inaturalist.org/observations/8256486 den 18.12.2022.

Picton B (2017) iNaturalist community. Observations of Hancockia uncinata from Ireland. Hentet fra https://www.inaturalist.org/observations/8927494 den 18.12.2022. 

Picton B og Morrow C (1994). A field guide to the Nudibranchs of the British Isles. Immel Publishing, London. 143s.

Thompson TE og Brown GH (1984). Biology of opistobranch molluscs. Volume II. The Ray Society. London. 229 s.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Hancockia uncinata (Hesse, 1872). www.artsdatabanken.no/Pages/329221. Nedlastet <dag/måned/år>