Limnephilus elegans er en middels stor vårflue med relativt smale, brune framvinger med hvite, langsgående felter og et mørkere brunt felt i vingespissen. Arten er utbredt, men lokal, over det meste av landet. Larven lever i dammer på åpne myrer og i flommark. Den bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 10,2–17,7 mm, framvinge hunn: 13,3–17,1 mm.

Kjennetegn

Limnephilus elegans er en middels stor vårflue. Framvingen er relativt smal med skrått avskåret vingespiss, og er brun med hvite, langsgående felter og et mørkere brunt felt i vingespissen. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er litt lengre enn framvingen hos hannen, noe kortere enn framvingen hos hunnen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, andre og tredje segment lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan skilles fra andre Limnephilus-arter på de karakteristiske vingetegningene med langsgående, hvite felter. Limnephilus vittatus har imidlertid noe lignende tegninger. For sikker bestemmelse bør man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Mellom- og Nord-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt, men lokal, over det meste av landet.

Levested og økologi

Arten lever i dammer på åpne myrer og i flommark. Larven bygger et rett, portabelt hus av overlappende plantebiter.

Flygetid

Fra slutten av mai til slutten av august.