Oligotricha lapponica er en middels stor vårflue med blekt gulbrune framvinger med mørkere brun retikulering. Arten er utbredt over det meste av landet, men er funnet bare et fåtall ganger. Larven lever blant vegetasjon i grunne myrpytter. Den bygger et portabelt hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform.

Størrelse

Framvinge hann: 11,5–17,2 mm, framvinge hunn: 13,0–18,1 mm.

Kjennetegn

Oligotricha lapponica er en middels stor vårflue. Hunnen er litt større enn hannen. Framvingen er svært bred, oval, og blekt gulbrun med mørkere brun retikulering. Den er nærmest hårløs og kan virke skinnende blank. Bakvingen er noe kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i framvingen hos begge kjønn, gaffel 1, 2 og 5 i bakvingen hos hannen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen hos hunnen. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar hos begge kjønn. Framvingen har en ekstra tverribbe mellom costa og subcosta nær vingespissen. Hodet har punktøyne. Antennen er litt kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fire segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Segmentene er sylindriske og første segment er kort. Beina er kraftige, med tallrike lange pigger. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med Hagenella clathrata og Oligostomis reticulata, men vingens lyse områder er mindre kraftig gultonet. For sikker bestemmelse må man undersøke genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. I Europa er den kun funnet i Fennoskandia.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt over det meste av landet, men er bare funnet et fåtall ganger. 

Levested og økologi

Arten lever blant vegetasjonen i grunne myrpytter. Larven bygger et rett, portabelt, hus av biter av plantemateriale arrangert i spiralform. Hos tidlige larvestadier kan huset være svakt buet.

Flygetid

Fra midten av mai til slutten av august.

Lokalitet for Oligotricha lapponica ved Fokstua på Dovre, Oppland