Agraylea cognatella er en meget liten vårflue med smale, mørke framvinger med lysere flekker. Arten er funnet spredt fra Østlandet nordover til Finnmark. Larven lever i innsjøer med steingrunn samt i større elver. Den bygger et portabelt hus av silke, ofte med innvevde algetråder.

Størrelse

Framvinge hann: 3,6–4,5 mm, framvinge hunn: 4,0–5,2 mm.

Kjennetegn

Agraylea cognatella er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og mørk med lysere flekker som varierer i omfang. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har relativt butt tupp og svært lange vingefrynser. Gaffel 1, 2 og 3 finnes i framvingen, 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget lys og er betydelig kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Hunn av Agraylea cognatella

Ensfarget form.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: punktøyne finnes; midtskinneleggen har tre sporer; framvingen har avrundet tupp; framvingelengde > 3,5 mm. I hvile holder artene i slekten vingene noe mer taklagt enn de øvrige artene i familien, som holder vingene mer flatt. Arten er svært lik de to andre artene i slekten, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en palearktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord-Europa inkludert Norge, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er funnet spredt fra Østlandet nordover til Finnmark.

Lokalitet for Agraylea cognatella på bredden av Mjøsa i Eidsvoll, Akershus

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer med steingrunn samt i større elver. Larven bygger et portabelt hus av silke, ofte med innvevde algetråder.

Flygetid

Fra slutten av juni til august.

Lokalitet for Agraylea cognatella ved Strondafjorden i Vang, Oppland