Familien Goeridae omfatter i Norge to slekter, hver med én art. Artene er små til middels store med korte, brede, tett behårede vinger. Larvene lever i bekker, elver og sjøer, ofte på steinbunn. De bygger karakteristiske portable hus som har små steiner inkorporert langs sidekantene.

Antall

Familien omfatter i Europa fem slekter og 29 arter. I Norge finnes to slekter, Goera og Silo, hver med én art. Goera pilosa er utbredt nord til Nordland. Silo pallipes er funnet over det meste av landet.

Kjennetegn

Familien omfatter små til middels store vårfluer med framvingelengde 6–13 mm. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Vingene er korte og brede med kraftig behåring. Vingefargen er ensfarget gulbrun (Goera) eller mørkebrun (Silo). Hos Silo pallipes har hannens bakvinge en langsgående fold med modifiserte, spatelformede dufthår. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i både fram- og bakvingen. Diskcelle finnes i framvingen mens mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet mangler punktøyne. Antennen er kortere enn framvingen. Det første antenneleddet er omtrent dobbelt så langt som hodet, kraftig og hårete. Dette trekket deles med familien Lepidostomatidae. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen, fem segmenter hos hunnen. Første og andre segment er korte, tredje segment er lengre og noe fortykket. Maxillepalpene ligger tett inntil hodet. Skinneleggene har henholdsvis 2, 4 og 4 sporer. På undersiden av det sjette og eventuelt også det syvende bakkroppsleddet finnes det en rad med bakoverrettede tenner.

Hann av Goera pilosa

Merk det kraftige første antenneleddet som er betydelig lengre enn hodet og kraftig behåret.

Økologi

Larvene lever i bekker, elver og sjøer, ofte på steinbunn. De bygger karakteristiske, portable hus som består overveiende av sandkorn, men som i tillegg har små steiner inkorporert langs sidekantene.