Limnephilus binotatus er en middels stor til stor vårflue med smale, brunmønstrede framvinger med hvite og mørkebrune felter, og med et tydelig, mørkt vingemerke. Arten er utbredt i Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland. Larven lever langs strendene av vann og elver, særlig i vegetasjonsrik flommark. Den bygger et rett, portabelt hus av store, overlappende plantebiter.

Størrelse

Framvinge hann: 13,6–19,0 mm, framvinge hunn: 13,7–18,3 mm.

Kjennetegn

Limnephilus binotatus er en middels stor til stor vårflue. Framvingen er smal med skrått avskåret vingespiss, og er kraftig mønstret i gulbrune, mørkebrune og hvite sjatteringer. Vingemerket (pterostigma) er tydelig og mørkt. Bakvingen er litt kortere enn framvingen. Gaffel 1, 2, 3 og 5 finnes i begge vingepar. Diskcelle finnes og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er noe kortere enn framvingen. Maxillepalpen har tre segmenter hos hannen og fem segmenter hos hunnen. Hos hannen er første segment kort, mens andre og tredje segment er lengre og omtrent like lange. Beina er kraftige, og skinneleggene og føttene er utstyrt med kraftige pigger. Skinneleggene har henholdsvis 1, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Arten kan lett forveksles med andre relativt store, brune Limnephilus-arter. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestlig palearktisk utbredelse. Den er utbredt over det meste av Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge, Trøndelag og i Nordland.

Lokalitet for Limnephilus binotatus ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold

Levested og økologi

Arten lever langs strendene av vann og elver, særlig i vegetasjonsrik flommark. Larven bygger et rett, portabelt hus av store, overlappende plantebiter.

Flygetid

Arten flyr primært i juni og juli, men kan finnes så sent som til begynnelsen av september.

Hann av Limnephilus binotatus

Lys form.