Agraylea multipunctata er en meget liten vårflue med smale, brunlige framvinger med lysere flekker eller bånd. Arten er utbredt på Østlandet. Larven lever i innsjøer og i sakteflytende elver. Den bygger et portabelt hus av silke, ofte med innvevde algetråder.

Størrelse

Framvinge hann: 3,4–4,8 mm, framvinge hunn: 3,5–5,5 mm.

Kjennetegn

Agraylea multipunctata er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og lyst til mørkt brunlig med lysere flekker eller bånd. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har relativt butt tupp og svært lange vingefrynser. Gaffel 1, 2 og 3 finnes i framvingen, gaffel 1, 2, 3 og 5 i bakvingen. Diskcelle og mediancelle mangler i begge vingepar. Hodet har punktøyne. Antennen er gjerne ensfarget brunlig og er betydelig kortere enn framvingen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: punktøyne finnes; midtskinneleggen har tre sporer; framvingen har avrundet tupp; framvingelengde > 3,5 mm. I hvile holder artene i slekten vingene noe mer taklagt enn de øvrige artene i familien, som holder vingene mer flatt. Arten er svært lik de to andre artene i slekten, og sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en holarktisk utbredelse. Den er utbredt i Nord- og Mellom-Europa inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt på Østlandet. Funn gjort utenfor denne regionen bør foreløpig anses som usikre.

Lokalitet for Agraylea multipunctata ved Bogstadvann i Oslo.

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer og i sakteflytende elver. Larven bygger et portabelt hus av silke, ofte med innvevde algetråder.

Flygetid

Fra begynnelsen av juni til september. Arten kan antagelig ha to generasjoner i Sør-Norge.

Lokalitet for Agraylea multipunctata ved Øyeren i Rælingen, Akershus.