Oxyethira distinctella er en meget liten vårflue med smale, gråbrune, hvitmønstrede framvinger. Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag. Larven lever i innsjøer med frodig vegetasjon langs breddene, men er ikke beskrevet i detalj.

Størrelse

Framvinge hann: 2,5–3,1 mm, framvinge hunn: 2,6–3,5 mm.

Kjennetegn

Oxyethira distinctella er en meget liten vårflue. Hunnen er gjerne litt større enn hannen. Framvingen er smal og gråbrun med hvite tegninger. Vingeoverflaten har tallrike små, utstående hår. Bakvingen er kortere enn framvingen. Begge vingepar har meget spiss tupp og svært lange vingefrynser. Ribbenettet er redusert. Hodet har punktøyne. Antennen er ensfarget gul eller har to smale, mørke ringer nær tuppen. Den er noe kortere enn framvingen hos hannen, betydelig kortere hos hunnen. Maxillepalpen har fem segmenter hos begge kjønn. Skinneleggene har henholdsvis 0, 3 og 4 sporer.

Hann av Oxyethira distinctella

Ensfarget form.

Forvekslingsarter

Slekten kan skilles fra andre slekter i familien på kombinasjonen av følgende trekk: midtskinneleggen har tre sporer, punktøyne finnes, og vingetuppene er meget tilspisset. Arten kan lett forveksles med andre arter i slekten. Sikker bestemmelse krever at man undersøker genitaliene.

Totalutbredelse

Arten har en vestpalearktisk utbredelse. Den er utbredt i nordlige deler av Mellom-Europa og i Nord-Europa, inkludert Norge, Danmark, Sverige og Finland.

Utbredelse i Norge

Arten er utbredt i Sør-Norge nord til Trøndelag.

Lokalitet for Oxyethira distinctella ved Mokleivtjørna i Suldal, Rogaland

Levested og økologi

Arten lever i innsjøer med frodig vegetasjon langs breddene. Larven er ikke beskrevet i detalj.

Flygetid

Fra slutten av juni til begynnelsen av august.

Lokalitet for Oxyethira distinctella ved Gjennestadvannet i Sandefjord, Vestfold