Proctonotus mucroniferus er en liten og meget sjelden nakensnegl med vorteaktige utvekster på cerata rundt kroppen.

Kjennetegn

Proctonotus mucroniferus er en fargerik og liten nakensnegl som kan bli opptil 15 mm lang. Den har en kraftig og bred snegleformet kropp. Ryggsiden er tett besatt med korte og kraftige cerata, med vortelignende utvekster. Cerata sitter rundt hele kroppen, også foran hodet. Foten mangler fothyrno, og hodet har korte munntentakler. Rinoforene er korte og butte og mangler lameller. I stedet er de rynkete og besatt med vortelignende utvekster.

Kroppsfargen er delvis gjennomsiktig med et brunt fargeskjær. Tarmkanalene i cerata har en gul farge, bortsett fra de fremste cerata foran hodet som fremstår gjennomsiktige med et hvitt fargeskjær. Ytre pigmentering består av mørkebrune og hvite flekker og prikker over hele kroppen og cerata. Rinoforene er ofte helt tett besatt med hvite prikker.

Utbredelse

Arten er kun funnet en håndfull ganger ved de Britiske øyer og langs kysten av Frankrike ved den engelske kanalen. I Norge er den kun observert en gang i 2007 ved Kristiansund.

Levesett

Arten har blitt funnet så få ganger at det fremdeles ikke er kjent noe om dens biologi. I Norge ble den funnet i tareskog på 6–7 meters dyp.

Forvekslingsarter

Proctonotus mucroniferus kan forveksles med Janolus hyalinus og Antiopella cristata. Den kan skilles fra J. hyalinus ved at P. mucroniferus mangler karunkel mellom rinoforene, og har tydelige vorteformede utvekster på cerata. Rinoforene hos P. mucroniferus er rynkete, mens de hos J. hyalinus er lamellate. I likhet med P. mucroniferus har Antiopella cristata cerata rundt kroppen inkludert foran hodet, mens A. cristata har tydelig lamellate rinoforer, er de rynkete hos P. mucroniferus.

Etymologi

Slektsnavnet Proctonotus er sammensatt av de to greske ordene proktos som betyr anus og noton som betyr rygg. Dette refererer til at anus sitter på ryggsiden.

Artsnavnet mucroniferus er sammensatt at de to latinske ordene mucron som betyr “butt tuberkel” og fero som betyr å bære. Dette refererer til de korte og butte cerata som sitter på ryggsiden.

Kommentarer

Proctonotus mucroniferus tilhører overfamilien Proctonotoidea som omfatter familiene Janolidae og Proctonotidae i norske farvann. Familien Janolidae omfatter slektene Antiopella og Janolus mens familien Proctonotidae omfatter slekten Proctonotus. I Norge finnes tre arter i disse gruppene: Antiopella cristata, Janolus hyalinus og Proctonotus mucroniferus.

Felles for alle tre artene er at de har cerata som dekker kroppen langs hele ryggsiden, også foran hodet, samt at de har fordøyelsessystem med anus på kroppens midtlinje. Antopella cristata og Janolus hyalinus har en karunkel, som mangler hos Proctonotus mucroniferus. Ordet karunkel kommer fra det latinske ordet caruncula som betyr «en naken kjøttfull utvekst, slik som en hanekam». Karunkelen er alltid plassert midt mellom rinoforene, og anatomiske undersøkelser har vist at karunkelen er sammenføyd med nervesystemet til rinoforene og har samme kjemosensoriske egenskaper. Hos Antiopella og Janolus fremstår karunkelen som en liten kjøttfull og gjennomsiktig utvekst plassert som en hanekam mellom rinoforene.

I tillegg er formen på cerata ulik for de tre artene. Hos Antiopella cristata er cerata fingerformede, oppblåste og glatte med en tydelig tarmkanal som går hele veien opp til tuppen. Hos Janolus hyalinus er cerata kjegleformede og tett besatt med vortelignende utvekster. Her er tarmkanalen kun synlig halvveis opp i cerata, og utydelig i de fremste og bakerste cerata. Hos Proctonotus mucroniferus er cerata fingerformede, men korte og kraftige. De er også besatt med vortelignende utvekster, men tarmkanalen er ikke synlig i de fremste cerata foran hodet.

Det er også en tydelig forskjell på formen på rinoforene mellom disse tre artene. Hos Antiopella cristata er rinoforene lange og lamellate. Hos Janolus hyalinus er rinoforene lange og delvis lamellate med vortelignende utvekster. Hos Proctonotus mucroniferus er rinoforene lange og rynkete med vortelignende utvekster.

Kilder

Alder J og Hancock A (1844.) Description of a new genus of Nudibranchiate Mollusca, with some new species of Eolis. Annals and Magazine of Natural History 13: 161–166.

Evertsen J (2013). Janolus hyalinus og Proctonotus mucroniferus – to relativt nye arter for norske farvann. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2013/11/15/janolus-hyalinus-and-proctonotus-mucroniferus-to-relativt-nye-arter-for-norske-farvann/ Hentet 22. mars 2021.

Pola M, Hallas JM og Gosliner TM (2019). Welcome back Janolidae and Antiopella: improving the understanding of Janolidae and Madrellidae (Cladobranchia, Heterobranchia) with descriptions of four new species. J Zool Syst Evol Res, 57:345–368.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Proctonotus mucroniferus (Alder & Hancock, 1844). www.artsdatabanken.no/Pages/310140. Nedlastet <dag/måned/år>