Embletonia pulchra er en uvanlig nakensnegl som er vanskelig å finne, fordi den er så liten og lever i sand. Det kan se ut som den allikevel er mer utbredt enn tidligere antatt, da den nylig har blitt funnet når det har blitt lett spesifikt etter den.

Kjennetegn

Embletonia pulchra er en veldig liten nakensnegl som bare blir opptil 7 mm lang. Kroppen er snegleformet, langstrakt og noe avflatet. På ryggsiden sitter 6 til 9 par cerata, plassert enkeltvis på hver side. Kun det fremste paret sitter rett ovenfor hverandre, mens de andre parene sitter alternerende nedover mot halen. Cerata har en oppblåst klubbeform og blir større jo nærmere halen de sitter. Karakteristisk for arten er det avlange hodet uten munntentakler, som i stedet har et bredt munnslør formet som to avflatede lober. Rinoforene er tynne og fingerformede.

Kroppsfargen er gjennomsiktig hvit med et rosa fargeskjær. Tarmkanalene har ulike farger fra gult til brunt, oransje eller rødt, og de mangler cnidosekker. Ytre pigmentering består av hvite prikker som dekker kroppen og cerata.

Utbredelse

Embletonia pulchra er funnet fra Middelhavet nord til de Britiske øyer, samt på vestkysten av Sverige. I Norge er arten funnet spredt, og bare noen få ganger, fra Bergen, Ålesund, Gulen, Tromsø og Nordkapp.

Levesett

Embletonia pulchra er en art som er vanskelig å finne fordi den lever nedgravd i sand. Løyning skrev i 1927 at han fant arten i grov sand sammen med sjøgress. For å finne arten må en samle sandprøver og sikte dette i en sikt med svært liten maskestørrelse. Hva denne arten spiser er ukjent, men selv om den mangler cnidosekker så har den mulighet til å ta vare på nesleceller i tarmkanalene i cerata. Det antas at arten spiser på små arter hydroider.

Arten har et spesielt levesett mellom sandkorn på grunt vann. Den er også veldig liten. Disse forholdene har gjort at det bare er veldig få observasjoner langs kysten. Imidlertid har den dukket opp når det har vært lett spesifikt etter den, noe som indikerer at den er vanligere enn det som er kjent så langt.

Alder & Hancock fant et rødlig eksemplar da de beskrev arten som Pterochilus pulcher i 1844. Ved hjelp av Photoshop kan vi endre den gamle plansjen slik at den får en farge som ligner på den varianten vi vanligvis ser. 

Forvekslingsarter

Arten er så karakteristisk både i utseende og levevis at det ikke finnes forvekslingsarter i Norge.

Etymologi

Slektsnavnet Embletonia er gitt etter den britiske zoologen Dennis Embleton (1810-1900) som jobbet på universitetet i Newcastle sammen med Alder og Hancock.

Artsnavnet pulchra kommer fra latin og betyr vakker.

Arten kan kjennes igjen på den spesielle formen på hodet, og kan ikke forveksles med andre arter hos oss. 

Kilder

Bakken T (2020). Embletonia pulchra – en liten snegle som er vanskelig å finne. https://www.ntnu.no/blogger/nakensnegler/2020/03/25/embletonia-pulchra-en-liten-snegle-som-er-vanskelig-a-finne/ Hentet 8. februar 2021.

Løyning P (1927). Nudibranchs from Bergen, collected in the neighbourhood of the Biological Station at Herdla. Nyt Magazin for Naturvidenskaberne, 65:243-264.

Martin R, Tomaschko K-H, Hess M og Schrödl M (2010). Cnidosack-related structures in Embletonia (Mollusca, Nudibranchia) compared with dendronotacean and aeolidacean species. The Open Marine Biology Journal, 4: 96–100.

Siden siteres som:

Bakken T, Evertsen J og Skauge C. Embletonia pulchra (Alder & Hancock, 1844). www.artsdatabanken.no/Pages/308071. Nedlastet <dag/måned/år>.